Стъпки в пустинята


Искам да оставя отпечатъци от стъпки в пясъците на времето, преди да изчезна, но не можеш да оставиш отпечатъци от стъпките си в пясъците на времето, ако си седиш на задника..., освен ако намерението ти не е да оставиш отпечатъци от задник във времето...