ЗанУляване на Кармата!


Любов от пръв поглед…ли чух?!

Да видиш човека за първи път и веднага да се влюбиш. Често абсолютно здравомислещи хора губят ума и дума заради любов от пръв поглед. Това се случва както в младежките години, така и в зряла възраст.И все пак...

Какво се случва в момента, когато се срещат очите на двама души и между тях пламва искрата? В повечето случаи това се обяснява така: срещат се бившите „половинки”, които в минали животи са били съпрузи, любовници или са имали платонически отношения. Когато двамата се погледнат в очите, се активира енергията от минали животи, която е записана в техните енергийни полета. Става „разпознаване”.

Започват отношенията. Може да има реално съвпадение на вкусовете при двамата, съзвучие на мислите и т. н. Вихърът на емоциите им завърта главите. Двамата не са се познавали по-рано в този живот, а за миналите си животи може и нищо да не знаят. И на тях им се струва, че при тази среща, когато са почувствали някакво необяснимо привличане един към друг, има пръст съдбата. Но днес партньорът е съвсем друга личност,по нещо приличаща на предишната, но все пак нова, събрала най-характерното от минали прераждания, а не от едно конкретно. Тези две личности, влезли във връзка, мислят, чувстват, постъпват съвсем различно. И не е задължително да продължат взаимоотношенията си от миналото, дори това да е било любов до края на земния им път. При сблъсъка с действителността често такива отношения гаснат. Мощното влечение се разсейва, сблъскват се миналата и настояща реалности и се появяват конфликтите.Зануляване на кармата...Ако хората са достатъчно мъдри, ако чувството, което е възникнало, е истинско и светло, те могат да намерят общ език  и да построят отношенията си, осъзнавайки и чувствайки причината, която ги е събрала, и да я отработят. Да продължат отношенията си, освободени от кармична зависимост. Често става обратното – хората се разделят. Кармата остава неотработена и продължава в следващото прераждане.
Кармата, която ни свързва с този човек, ще остане непроменена и ще се пренесе в следващия живот. Посланието, което носи, няма да е разбрано и урокът няма да е научен.

(Една достойна Любов изразявана от мен и пазена в дълбока тайна!Свидетел е само Манастира, но той пази своите тайни Дълбоко в подземията си!)


(Авторска продукция на картината-"На-рисува-На Любов" от Първата самостоятелна Изложба на Христо от Лясковец-Христов - наречена "20-сет Години Тишина")