Office OM Massage


“Manus Sapiens Potent Est”- Знаещата ръка е силна!


Ако някой е забравил, че основен принцип на живота е движението, то е хубаво да си го припомни, колкото може по-скоро. Така и в човешкото тялото всичко се движи, струи, живее. Да си здрав, означава вътре в организма, на всички нива да има абсолютно свободно движение. Защото неподвижното „умира“. Всеки от нас се ражда със 100%-ов запас от енергия и сила, които обаче в резултат от начина на живот ни намаляват. Също така средата, в която живеем и работим, всички външни фактори ни влияят и ни нанасят едни или други травми – физически или психически. Без да знаем от какъв тип е травмата ни (психическа или физическа), тя предизвиква блокаж на нашата енергия и тя не може да се движи свободно, от което органите ни не могат да функционират нормално. Тогава по един или друг начин енергията се „втурва“ да помага към мястото, където „има проблем“. Но това колкото и добре да е за случващото се „оправяне“ се изчерпва на друго място, защото енергията от други органи и системи се оттегля от тях и така е отдала част от потенциала си за справяне с проблема. И тук се получава едно махало или люшкане от проблем в проблем и редица дисфункции на организма, като се нарушава и първичната хармония на цялата картина.

Когато терапевтът се заеме с пациента се оказва, че той „развързва“ цялата верига от травми и изправя цялостното звено. Защото това, което може да направи човек, който знае, е велико, но това, което може да направи тялото след това, е да се регенерира и понякога това граничи с чудо! В резултат на това всички вътрешни сили и сокове се активират и протича една цялостна картина на самовъзстановяване, а след нея се „изправя“ и първоначалният заложен ритъм. И отново стигаме до факта, че движението е здраве. Пазете го, то в повечето случаи е всичко!
                                                                  Χρήστο Χριστοφ/Osteopat