Дишай с мен...

                                                                                          Дишай с мен:

"Серебро"
Ти...от моите мечти...
появяваш се от водата...
топиш се по краищата...
Аз...тайната си ти разкрих...
и тебе зовях...с всички сили...
Не мълчи..не ще изстине кръвта..
в нея е моята любов.

Дишай с мен...отразяват се сенките,
като танцуваме под водата.
Дишай с мен...може би някога,
ще се видим с теб.
Дишай с мен...отразяват се сенките,
когато танцуваме под водата.
Дишай с мен...може би някога,
ще се видим с теб.

Няма...повече нищо...
освен едно...твоето вдишване.
ние ще отплуваме там...
където винаги тече...във вените вода.
Не мълчи...не ще изстине кръвта...
в нея е моята любов.

Дишай с мен...отразяват се сенките,
като танцуваме под водата.
Дишай с мен...може би някога,
ще се видим с теб.

Дишай с мен...отразяват се сенките,
когато танцуваме под водата.
Дишай с мен...може би някога,
ще се видим с теб.
Дишай с мен...отразяват се сенките,
като танцуваме под водата.
Дишай с мен...може би някога,
ще се видим с теб.
Дишай с мен...отразяват се сенките,
като танцуваме под водата.
Дишай с мен...може би някога,
ще се видим с теб.
Дишай...