От сърцето-за сърцето...Няма начин да не разчитате на сърцето си…

Няма начин да не разчитате на големият ресурс на сърцето си, което имате във вас.

То е притежавано от всички и пази нашите добродетели…

То носи най-съществената част от човешкия опит, душата му дава живот и дълбоко чувство за себе осъзнаване, през благословията на вдишването и издишването, което спомага за изпомпването на кръвта.

То се оказва центъра на нашето внимание, което е важно за нашето живо измерение на кръстопътя на нашите емоции, и енергията ни, която ни дава то за нашия функционален прогрес и творчески смисъл.

Всичко започва с него и ако го няма то всичко е лишено от смисъл… Всеки би трябвало да „отглежда” сърцето си и да го пази чисто за да може да се осъзнае неговото влияние и в най-висшите му аспекти от живота. Защото всеки, който расте с откъснатост от сърцето си прекъсва връзката към себе си от източника.

„Човешкото сърце има много голяма опция/да се разширява/, когато е разбито на хиляди малки парченца да се събере и да заживее на ново. Е щом то може какво е вашето оправдание.”
                                                                                           Робърт Джеймс Уолтърс