Обещанието...

Aishwaray Rai

Начинът по който луната…
насочва светлината към морето…
и се улавя здраво…
за непоклатимата планина…
стоят до мен…и всичко което съм…
запечатани са…в душата ми…

Обещах си, че…
никога няма да бъда сляпа…
за мечтата, която ме води…у дома…
И знам това добре..

Времето е като река…
отнасяща ме надалеч…
но тук на тези брегове…
принадлежи сърцето ми…
от тези брегове дойдох…

Нежният вятър…
докосващ ме през годините…
припяващ ми и в радост и в мъка…
живее е в мен…и във всичко което съм…
запечатано е в душата ми…

Обещах си, че…
никога няма да бъда сляпа…
за мечтата, която ме води…у дома…
И знам това добре..
знам това много добре…Това е песен на Yanni, но ме заплени още когато я чух преди години, но на скоро се сетих за нея и реших отново да си я припомня. Отново се разплаках когато я чух, защото дори и отначало да не знаех, какво се пее в песента, тя вече беше заела дълбока позиция в сърцето ми и още щом я чуя знам и усещам величието на императора в песента от филма....