Молитвата и Благодарността!!!


Разликата между Молитвата/просешката/ и Благодарствената изразяваща молитва.

Преди време установих следното. В Християнската религия се говори за молитва с цел просия, която ти вменява, че ти не можеш да искаш, а само ако „Някой Бог“ ти даде тогава. Осъзнах, че в мен се образува голямо противоречие относно това да се преклоня или да прося, за нещо само, защото го искам. Нямам нищо против религията в която съм се родил и съм приел(или по точно са ми я насадили, защото съм бил бебе, като са ме (по)кръстили), но да ми вменяват това, че с изкуствен мир в сърцето си трябва да прося-няма да стане. Не се чувствам по-малко християнин от този факт, но пък искам да кажа, че не зачитам такива нещо свързани с насаждането и вменяването ми на „уж“ праведни закони образуващи ми смут в сърцето. Истинското християнство е нещо прекрасно и добро само по себе си „само леко“ е  изкривено от различни религиозни интерпретации нагодени към някой определени хорица. И по този повод искам да спомена, че ми е смешно как на „онзи Всемогъщ Бог“ му преписват човешки качества и ако не му „играеш по свирката“ той ще те накаже и може би ще бъдеш лишен от възможността да се „добереш до Рая“. Ха-ха. Дрън-дрън. Просията е обвързана със покорството и страхът с цел манипулация на масите и контрол над съзнанието им.

Внимавайте, как просите и дали след като изпросите случайно, какво усещате след това…Ти просяк ли си се родил или достоен човек с убеждение на свободен човек.

А относно благодарствената молитва, тя никога не е била друга. Просто някой се „е взел“ много на сериозно и ни е „иззел“ функциите относно благодарността и ни е вкарал в „една мелница“, която ни е насадена, че е правилна. Благодарността, като начин на живот е прекрасен дар даден ни заедно със свободната ни воля тук на Земята. Когато си свободен да избираш ти не се съобразяваш дали това е добре за друг, но целиш да го имаш, защото искаш да постигнеш нещо в живота си. Привличаш купища дарове само, защото си чист, спокоен и доволен потребител на живота си. Излъчваш щастие и радост, което може да дразни другите, защото „Титаник“ потъна, а ти се смееш. Ами хора има на другия кей още няколко кораба-просто сменете кораба и се преместете… Когато си благодарен ти се превръщаш в творец на собствената си реалност и не чакаш одобрението и позволението на някого за да създадеш себе си и творението си по своя път. Решиш ли го, изясниш ли си го-просто го направи веднага. За колкото повече неща си благодарен в своя миг, час, ден, месец и живот, толкова повече ще получаваш интуитивно знаци как и кога да бъдеш на точното място за да получиш поредната си „пратка“. Не потискай интуицията си, защото само тя може да те доведе до мястото на твоя пристан.

Молитвата може да е молба за нещо или да е израз на благодарност.

Защо закона за Привличането не съвпада със сегашната религия? Това е така по няколко причини.

              Защото няма да има за всички и това ще е в ущърб на „онези богоизбрани люде“.

     Само, чрез страх и „псевдо покорство“ ще има контрол над масите и няма да се „изоглавяват“ да искат дарове само за себе си.

              Въпреки, че я има свободната воля и сега тя далеч не е свободна, защото насаждането на страха от какво ли не е лишение от това да избираш дали да се страхуваш или да не се плашиш. Но ти да избере, а не да ти бъде показано, че това е правилното. Страхувай се, това е модерно.

            Не мисли само за себе си, защото това било его-изъм и било лошо.

            Давай колкото можеш повече от себе си на работодателя си, пък той ще има да ти дава, когато може.

Не бъдете роби в собствения си живот, а бъдете смели и дръзки за да изпълните своите дни със смисъл и страст. Аз отдавна не робувам на това, кой какво ще каже или пък, защо дори му е минало през умът. Имам свой път и имам желание да бъда себе си пред себе си.

Направете своята равносметка още сега и не отлагайте някой друг да ви я прави, защото кой по-добре от вас е в състояние да го стори?