С благодарност!!!

Stefan Rusev,Mike Ramm,Hristo StoyanovLyubomir Stoyanov
са хората от които през 2011-2012 година ми дадоха толкова много знание и разшириха кръгозора ми, че думите ми на писател са малко, но като Творец на 20-сет книги бих казал от тук: Благодаря ви, че ви има и, че по най-добрият начин захранихте моя Ренесанс и творчески подем...