Великанът и Розовата Градина..


Имало едно време в древна Индия един зъл великан, който притежавал прекрасен замък на брега на морето. Великанът дълги години се сражавал в различни войни, а през отсъствието му децата от близкото село много обичали да влизат в красивата градина и да си играят там. Един ден великанът неочаквано се върнал и ги изхвърлил. „Повече да не идвате тук!“ – изревал той и затръшнал много ядосан огромната дъбова врата. После издигнал огромна мраморна стена около градината, така, че децата да не могат да влизат.

                  Дошла зимата и станало много студено – нещо обичайно за най-северните части на Индия. Великанът си мечтаел скоро да стане пак топло. Пролетта настъпила в селцето, което под замъка на великана, но ледените пръсти на зимата отказвали да напуснат неговата градина. Един ден великанът усетил благоуханието на пролетта и почувствал топлите лъчи на слънцето през прозореца си. „Най-после пролетта се завърна!“ – извикал той и изтичал в градината. Но там го посрещнала неочаквана гледка. Кой знае как, децата от селото успели да прескочат оградата на замъка и сега си играели в градината. Тяхното присъствие преобразило мястото от зимна пустиня в пищна градина, пълна с рози, минзухари и орхидеи. Всички деца радостно се смеели и си играели, с изключение на едно. С крайчеца на окото си великанът забелязал момченце, което било много по-малко от всички други деца. Лицето му било обляно в сълзи, защото нямало сила да прескочи стената и да влезе в градината. Великанът се натъжил за момченцето и за пръв път в живота си изпитал съжаление за лошите си постъпки. „Трябва да помогна на това дете“ – казал си той и тръгнал към него. Когато другите деца видели, че великанът идва, те се уплашили до смърт и избягали от градината. Само момченцето не помръднало. „Аз ще убия великана! – извикалото с разтреперан глас. – Ще защитя нашето място за игра.“

        Великанът се приближил към детето и разтворил ръце: „Идвам като приятел – казал той. – Искам да те вдигна през стената и да ти помогна да влезеш в градината. Сега тя е твоята градина“. Момченцето, което изведнъж се превърнало в герой за останалите деца, грейнало в щастлива усмивка и дало на великана златната огърлица, която винаги носело на врата си. „Това е моят талисман – казало то, - искам да ти го дам“.

        От този ден нататък децата и великанът играели заедно в прекрасната градина. Но храброто момченце, което той обикнал най-много от всички, повече не се върнало. Минало време, великанът се разболял  и силите го напуснали. Децата продължавали да играят в градината, но великанът вече не можел да играе с тях. През тези безметежни дни той най-много от всичко си мислел за момчето.

        Един ден в средата на особено люта зима, великанът погледнал през прозореца и видял наистина вълшебна гледка: макар цялата градина да била покрита със сняг, точно в средата се издигал прекрасен розов храст, отрупан с ослепително красиви цветове. До розите стояло момченцето, което великанът толкова обичал. То се усмихвало мило. Великанът затанцувал от радост и се втурнал навън да прегърне детето. „Къде беше през всичките тези години, малки приятелю? Ужасно ми липсваше“.

       Детето мълчало замислено и после казало: „Преди много години ти ме вдигна през стената, за да вляза във вълшебната ти градина. Сега съм дошъл, за да те заведа в моята“.

       По късно децата дошли на гости на великана и го намерили да лежи безжизнен на земята, а от глава до пети бил покрит с хиляди красиви рози.
Винаги бъди смел. Не се предавай  и следвай мечтите си. Те ще те отведат при съдбата ти. Следвай съдбата си и тя ще те отведе сред чудесата на Вселената. И винаги следвай чудесата на Вселената, защото те ще те отведат в прекрасната градина, пълна с рози.

Извадка от книгата на Робин Шарма- „Монахът, който продаде своето ферари(The Monk Who Solid His Ferari)