Сиршасана-Стойка на Глава!

Сиршасана-Стойка на глава в Лясковец на стадиона.

Ето сега отново съм заел позата стойка на глава в триножник вплел ръце и усещам как кръвта ми буйно облива мозъкът ми. А преди години слушах глупости от рода: „не се навеждай за да не ти влезе кръв в мозъка“(хах). Сега с такава радост го правя и съм изключително щастлив от този факт. Вярно изминаха някакви си 12-сет години, а сега съм в 13-тата си година на практикуване на йога, а сякаш започнах вчера да практикувам. Признавам си малко трудно я усвоих, защото ми беше трудно да „обърна“ съзнанието си заедно с тялото си за да застана в тази поза. Но за да завърша цикъла си в йога практиката започнах да я усвоявам и нея но ми отне 6 месеца за да свикна. После през различен интервал от време паднах два пъти(през първата година на практикуване) и се оказа, че трябва да преборя и собствения си страх от повторно падане. Но се справих и с това. Така насладата от стойката на глава си дойде от само себе си и стигнах до 25 мин, да стоя така в позата(голяма работа).

Стойката на глава(царицата на асаните) оказва благоприятно въздействие върху вътрешните органи (в долната коремна част). Вследствие напродължителното седене в тази част на корема се задържа голямо количество кръв. Сиршасана освобождава от застоя на кръв тези органи, като нормализира нарушените им функ­ции. Смущенията в дейността на простатата, които измъч­ват толкова много мъже след петдесетте години, са предизвикани именно от горните причини. Позата освобож­дава и половите органи от прекомерното количество застояла кръв. Отпуснатите вътрешни органи (бъбреци, стомах, черва) заемат своето нормално място и форма. Това става чрез пос­тоянна постепенна практика, постигаща лечебна продължи­телност общо от 15 минути на ден (три сеанса по 5 минути). Оттичането на венозната кръв от храносмилателната систе­ма предизвиква нахлуването на артериална кръв, последвано от подобряване на храносмилателните функции. В право или седнало положение по време на дълбоко дишане (вследствиена издигането и спадането на диафрагмата) черният дроб се масажира. По време на Стойката на глава този масаж е по-силен и ефикасен, защото при вдишването диафрагмата отб­лъсква черния дроб и вътрешните органи, чиято маса натежава върху него. Далакът също се освобождава от при­лива на кръв и е облагодетелстван от масажа на диафраг­мата. Сиршасана действа благоприятно и върху дихателния процес. Вследствие на натиска на коремните ор­гани върху диафрагмата се улеснява дълбокото издишване. Йогите казват, че Стойката на глава води автоматично доПранаяма, до условието да се диша винаги през носа. Заслуга на позата по отношение на нашето здраве е в доброто про­ветряване на върховете на белите дробове, което предпазва срещу белодробни заболявания (особено туберкулоза).Сиршасана пре­дотвратява и лекува разширените вени и хемороидите. Привъзпалени хемороиди правилно е ефектът на асаната да се допълни с обливане със студена вода на засегнатите места.
       Сиршасана има особено благоприятен ефект върху мозъка. Подпомогната от силата на земното притегляне, кръвта нах­лува обилно в мозъчните кръвоносни съдове и предизвиква истинско "изплакване". Вследствие на това и на отпускането на свитите капиляри се отстраняват "като по чудо" мигрени­те и главоболията, без да се прибягва до силни лекарства.
Позата запазва или възстановява еластичността на мозъчни­те капиляри. Това има важно значение, като си припомним, че мозъкът е гигантско гъмжило от милиарди нервни клетки и че той е органът с най-голям брой кръвоносни съдове, за­щото нуждите му от кръв са огромни в сравнение с другите органи и тъкани. Всекидневно мозъкът е оросяван с 2000 литра кръв! От качеството на мозъчните кръвоносни съдове зависи качеството на нервните центрове, намиращи се в гла­вата, от което пък се определят нашите умствени способнос­ти, зрението, слухът, функциите на всички сетивни органи, прецизността на нервната система, съвършените движения на нашите крайници, силата на половите органи (състоянието на бъдещите поколения) и пр. и пр. Стойката на глава по­добрява паметта, концентрацията, устойчивостта срещу нер­вна умора. Позата регулира и нормализира дейността нахипофизата и на щитовидната жлеза и допринася за под­държане на младостта. Ефикасно е действието на Сиршасана върху сетивните органи. Допълнителният приток на артери­ална кръв благоприятства очния апарат (по-специално ретината), включително мозъчните центрове на зрението. Сиршасана влияе положително при късогледство и астигматизъм. Слухът също се подобрява. Малкият мозък, намиращ се в основата на мозъка и свързан с всички волеви двигател­ни центрове, при упражняването на позата участва в запаз­ването на равновесие.
Стойката на глава има подчертан естетически ефект. По­добрявайки статиката на гръбначния стълб и засилвайки мускулатурата на трупа, позата ни възнаграждава с хубава стойка, с гъвкава и грациозна походка. От обилното орося­ване на лицето с артериална кръв епидермисът на кожата се подхранва по-добре, отколкото чрез най-реномирания крем против бръчки. Благодарение на Стойката на глава кожатана лицето се освежава, то излъчва здраве. Що се отнася до косата, йогийската традиция твърди, че вследствие на доб­рото оросяване с прясна кръв на скална косите могат да се сгъстят и потъмнеят. Но за да се получи такъв ефект, необ­ходимо е Сиршасана да се прави най-малко по половин час на ден (евентуално в няколко сеанса). При такава практика Дхирендра Брахмачари съветва да се пие много прясно мля­ко, а ние препоръчваме още да се яде повече варено и покъл­нало жито.
Сред многото други ефекти, които произвежда Стойката на глава върху здравето (отегчително е да ги изброяваме!), ще отбележим само още няколко особености, заради които йогите я смятат за една от най-важните асани заедно с Випа-рита Карани и Сарвангасана. В този смисъл ще изложим мнението на един от известните Йога-учители — Йесудиян"Съвременната медицинска наука потвърди, че нашият мо­зък съдържа някои неизползувани от хората нервни центро­ве, които са в латентно (спящо) състояние и чийто смисъл на съществуване науката не е намерила досега. Тези нервни цен­трове обаче са отлично познати на индийските йоги, коитоблагодарение на едно задълбочено изследване, датиращо преди хиляди години, са открили средството да ги "събудят" и стимулират. Всички йогийски упражнения, и най-вече Ви-парита Карани, Сарвангасана и Сиршасана, независимо дали ние искаме или не, се стремят да събудят тези центрове и да ни поставят в притежание на способности, обикновено нео­чаквани от нас. Хората дори се страхуват да повярват, че чо­век може да постигне такива възможности като телепатия, ясновидство (предвиждане на миналото и бъдещето) и др. Всеки, който практикува сериозно Хата Йога, го постига! Скептикът може сам да се убеди в това — щом времето итърпението му позволят, да развие в себе си тези нервни цен­трове отвъд обикновеното ниво на съществуване."
Трудно е не само за скептиците, но и за нас да повярваме в думите на един такъв известен йога-учител като Йесудиянно факт е, че йогите казват винаги истината, и за да я дока­жем на самите себе си, ще ни трябва само едно — упорита практика!
Накрая към ефектите на Сиршасана ще прибавим това, че тя ефикасно се бори с безсънието и подобрява кръвообраще­нието на краката. В това можете да се убедите, след като сте били в позата няколко минути и след връщане в изходното положение констатирате, че краката ви стават розови и се за­топлят.
      При редовно и постепенно упражняване позата е постижима за 90% от изпълнителите.

 (извадка  от книгата „Йога“ на моя учител и приятел г-н Венцислав Евтимов)

Асаната не е трудна за овладяване, изискват се постоянство и желание.

Йога е пътуване, което "трябва" да бъде преживяно. Въпреки, че самото пътуване изисква не само търпение и постоянство, но и ентусиазъм и уважение към самия себе си.
                                                                                                                Христо от Лясковец