Един достоен живот-живот на краевед!


Владимир Давидов е роден в Горна Оряховица на трети март 1925г. В семейно положение с осем деца. На 14.01.2013г - почина.

Владимир Давидов(1925-2013)
Образование:полукласическа гимназия в родния му град(1944г.), Икономика на промишлеността – в Икономическия институт „Д.Ценов“ – Свищов(1967г.), Организация и управление на производството – Велико Търново(1970г.), Административно и наказателно право – ВТУ Велико Търново(1976г.).

Обществена дейност: Близо 70-сет години е летописец на своето време и развитието на родния му град с перо, фотоапарат, кино и видеокамера. Автор е на 188 публицистични материали-поместени в местния печат, радио и телевизионни предавания и интервюта, 43 бр. телевизионни  кинофилми с документална хроника на събитията от последните 40-сет години на XX век. За активната му читалищна дейност и като изявен фото и кино творец -документалист е награден с грамота и сребърна значка като Отличник на Комитета по култура при Министерски съвет(1969г.). Не напразно журналистите-вестникари и телевизионери  го нарекоха ЖИВАТА ИСТОРИЯ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА/в-к Борба, бр.139 от 1996г./. В регионалния и местен печат има 106 отзива за неговата дейност като творец, публицист, хроникьор и активен дарител. При това е редактирал заводски вестник „Промишлено дело“ в продължение на 20-сет години, 5 години е редактор на списание „Горна Оряховица от вчера и днес“, 3 години е редактор и издател на училищен вестник „Задружен екип“ при НУ "Цани Гинчев".

Владимир Давидов се изявява като активен дарител на музеите в Горна Оряховица, Велико Търново, Елена, и Лясковец, както и на училища и читалища в района, вкл. и стипендия за четири години на трима отличници в ТЕТ „Ломоносов“/сега ПГЕЕ/в града. Редовно подпомага парично парично Детски селища „Киндердорф“  в гр.Трявна и с.Дрен. За дарителските си акции има 106 дарителски свидетелства и протоколи за общо подарени 5397 единици музейни експонати. Според специалисти само даренията му в Градския исторически музей в Горна Оряховица са достатъчни за уреждане на един средно голям музей, тъй като сред тях са 216 старинни исторически  и научни книги, 386 старинни битови предмета, стари монети, стари оръжия, около 4300 документални снимки, 20-сет авторски студии и книги за краеведическите му издирвания и спомени за събития през последните  два века, вкл. и биографии на забележителни личности от историята на града.

Написал биографиите на: Капитан Димитър Списаревски – „Живата турпила“ – летецът, свалил с пряк удар американска „летяща крепост“(1944г.), Александър Димитров – „желязната ръка“ – сподвижник на Александър Стамболийски(1947г.), инж.Венцислав Давидов – загинал при земетресението в Свищов(1977г.), архитект Петко Иванов Момчилов(2001г.), учителят Стоян Георгиев – „Пирата“(2001г.), журналиста Михаил Михайлов(2001г.), спасителката на Горна Оряховица Елена Грънчарова(2001г.), писателя Звезделин Цонев(2003г), акушерката Пенка Атанас-Нейкова(2003г.), генерал-майор Иван Христов Сапунджиев – бивш началник на Военното училище в София(2007г.), героят на Вазовата поема „Възпоминание за Бата“ – Иван Ганев Тодоров –Иванчо, който е казал: От батак съм, чичо! Ти знаеш ли къде е Батак?“…(2007г.).

Студии и книги с краеведическо съдържание, написани от Давидов:
1.История на фотографията и киното в Г.Оряховица през XIX и XX век(1986г.).
2.Пазарите в Горна Оряховица XIX – XX век.(1986г.).
3.Дарителството в Горна Оряховица 0т 1530г. до 1987г.
4.Икономическа история на Промишления комбинат за услуги „Раховец“(1988г.).
5.Бит,празници и обичаи на горнооряховчани през XIX и XX в.(1988г.).
6.История на БЗНС в Горна Оряховица околността(1990г.).
7.Църквите на Горна Оряховица от възникването им(1991г.).
8.Началото на обществения транспорт в Горна Оряховица(1996г).
9.Хроника 9 Века от Ряхова крепост до днешна Горна Оряховица(2001г.) в съавторство с Михаил Михайлов, претърпяла две издания.
10.Родословие на фамилията Бурови в схеми и кратки биографии(2002г.) - в трикратно издание.
11.Антология Песни и стихове за Горна Оряховица от горнооряховски поети(2002г.) в съставителство с Михаил Михайлов.
12.Бомби падат над България по времето на II – та световна война 1941 – 1945г.(2005г.).
13.Дарителство за образование в Лясковец(2006г.).
14.Хубаво си е наше,Горско Ново село – история(2006г.).
15.История на образованието в Лясковец – 190 години от първото килийно училище в махала „Св.Атанасий“ и 100 години от Буровото училище – днес Цани Гинчев - I - ва част(2007г.).
16.История на с.Джулюница(2007г.).


Обществено признание: ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В КУЛТУРАТА НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Давидов получи признание от Общинския съвет на града през 2000-та година заедно със съответния плакет.
За цялостното му творчество  в продължение на 62 години и по случай 80-сет годишнината му-Давидов е удостоен за Почетен гражданин на Горна Оряховица/протокол №43/18.V.2006г./.

Девизът на Давидов: Думите отлитат-писаното остава! Нито ден без написан ред! Не се отказвам от нито една дума-написана от мен!

VERBA VOLANT – SCRIPTA MANENT!
Думите отлитат-писаното остава!

Това е нещо като написана биография на Владимир Давидов от скъпия му приятел  Михаил Михайлов и присъства във всичките му книги.

А аз Христо от Лясковец съм един от малкото хора докоснали се до него приживе и възприели идеите му в тяхната цялост и създадох приемственост която никой друг не е заслужил от него по такъв прекрасен начин. За мен бе чест да се докосна до такъв велик  човек... и сега те първа ще пиша за него...по един различен и достоен начин...
                                                                                                                                      почивай в мир...

Какво са всички значки и медали закичени на един човек след като е лишен от човещина и желание да слуша една такава жива енциклопедия каквато е той и с това си богатство по нищо не отстъпва на жива и дишаща старопрестолна библиотека наречена с името по рождение Владимир Давидов. Поклон от мен.
                                                                                                              Христо от Лясковец