Искам всички вие....


Искам всички вие да бъдете хора, които не са толкова загрижени за това какво мислят останалите, че да противоречат на собствената си вибрация и да не допускат това, което те наистина искат-да се случва сега.