Притча за Дъното на Сърцето!

Разкажи ми я искам да я чуя тази притча за дъното на сърцето.

...На изток преди много хиляди години вярвали, всеки човек е Бог. Но човечеството злоупотребило със способностите си, за това върховния Бог решил да им ги отнеме. Тогава възникнал въпроса къде да скрие божествената природа – източника на всички човешки таланти, възможности и слава.

Първия съветник му казал: „Защо не изкопаеш  дълбока дупка в земята и не скриеш в нея  божествената природа?“ „Не – отговорил Бог, - рано или късно някой ще се порови достатъчно дълбоко и ще я намери“.

Тогава проговорил втория съветник: „Аз имам една идея – казал той. – Защо не поставиш източника на всички човешки  способности на върха на най-високата планина?“ Отново Бог отказал. „Не. Рано или късно някой ще се изкачи и на най-високата планина и ще я открие“.


Накрая се обади третия съветник. „Какво ще кажеш да поставиш божествената природа на дъното а най-дълбокия океан?“ Бог отговорил: „Не. Някой ще се спусне достатъчно дълбоко в океана и ще я намери“. 
После Бог помълчал, помислил, а накрая се усмихнал и казал: "Намерих решението. Ще скрия този източник на изключителна сила, величие и слава в сърцето на всеки мъж, жена и дете на планетата, защото никога няма да се сетят да погледнат там“.

от книгата на Робин Шарма: "Светецът,сърфистът и корпоративния директор"