Силата на Положителната мисъл чрез Молитвата ни!

...Джак Смит, собственик на клуб на здравето, в който се събират много известни личности, вярва в молитвената терапия и я прилага на практика. Навремето бил първокласен борец, после шофьор на камион, таксиметров шофьор и накрая отворил здравния си клуб. Той твърди, че освен диагностицирането на физическото състояние на постоянните си клиенти, проверява и психичното им здраве. Мнението му е, че: „Един човек не може да бъде физически здрав, докато не излекува психиката си“.
Един ден актьорът Уолтър Хюстън седял до бюрото на Джон Смит и забелязал на стената  голяма табела. На нея били изписани следните букви: ИМОСЧКСППР.
Хюстън изненадано попита:
-         Какво означават тези букви?
Смит се усмихнал и отвърнал:
-         Това са началните букви на думите в изречението:
„Искрените молитви освобождават силата, чрез която се постигат  положителни резултати.“
Никога не съм очаквал да чуя подобно нещо в един клуб на здравето.
-         Използвам метода като този, за да провокирам любопитството на хората, така че да попитат за значението на тези букви. Това ми дава възможност да им покажа, че вярвам в резултатите, до които неминуемо водят искрените молитви.
Джак Смит, който помага на хората да поддържат доброто си физическо състояние, вяра, че молитвата е толкова важна колкото упражненията, сауната и масажите, ако не е по-важна. Молитвата е жизненоважна част в процеса на освобождаване на енергията.

Само хора се молят повече отпреди, защото чувстват, че това ги прави по-дееспособни...