Случвало ли се е...!!!

...А да ви попитам случайно да ви се е случвало, когато тръгнете по дадена пътека било „духовна или материална“ да са ви напускали определени хора в обкръжението ви, считайки ги до този миг за „приятели“? И вие да се чудите, защо става така особено ако сте се вкопчили в това познанство с цел изгода! Заплитаме се в такава житейска паяжина, защото явно не знаем, че хората идват в живота ни за ден, два, месец, сезон,  година,  цял живот и в зависимост от това за какво са около нас след свършената работа се оттеглят... И вие сте така - повярвайте ми!

Вашето духовното пробуждане е като земетресение, което намества пластовете във вас и по време на това наместване има хора, които излизат от живота ви, едни пропадат, други се изкачват... а въпроса е на към другите, а към вас... къде сте вие според вашата крива на живота и дали тя съвпада с крайната ви цел. Ако е „да“ добре, но ако е „не“ тогава какво правите за да промените това състояние? И, понеже нещата стоят иначе при нас...няма да ви оставя на мира докато не си изясните, защо сте в това положение поради вярвания, убеждения или мързел... последното може да се поправи с няколко тояги и става бързо и без много шум!!!
                      откъс от книгата ми "Игра за 66.000.000$