Молитвата - израз на вярата ни!

Молитвата е мощна, фокусирана енергия. Тя ни свързва с висшите сили. Стимулира творческата енергия отвътре, което дава възможност да изявим способността си да творим. При молитва, ние буквално обменяме енергии със Създателя. 

Излизаме отвъд всякакви ограничения и навлизаме в реалността на неограничените възможности. Молитвата е мощен начин да вдъхнем енергия на желанията си. Превръщаме ги в мисловни форми, а енергията на молитвата ги умножава. С колкото повече вяра и отдаденост се молим за нещо, толкова по-бързо мислите ни се превръщат във физическа реалност.
Молитвата ни извежда извън тялото, което се контолира от линейния разум, към нелинейното пространство на Духа.

Акта на молитвата е израз на вярата ни в божествения ред и в значението на собственото ни съществование. Изразява вярата ни в живота и в житейските опитности. Когато поемем по пътя на духовността, развиваме у себе си респект към по-висшите сили, научаваме се да уважаваме живота във всичките му проявления и да се отнасяме към него с почит. Молитвата се явява външен израз на нарастващото внимание към себе си и към вселената.

Извисяването на душата за връзка е отговорът на молитвата. Това е основата на духовната практика. Ако искаме да осъществим връзка, трябва да въведем молитвата в живота си.

    * Отделете време за ежедневно общуване с духа чрез молитва. Връзката ви ще се усили незабавно.
    * Поставяйте си реалистични цели. Не започвайте изведнъж с дълги и продължителни молитви. Първо трябва да си изградите навик да се молите. Ако се молите по 10 мин дневно 21 дни, ще си изградите този навик.
    * Изберете си подходящо време за молитва и веднъж установено, го спазвайте.
    * Благодарете за всичко, дори за нещата, които още не са се случили. Ще откриете, че молитвите ви се сбъдват, преди още да бъдат изречени.
    * Помнете, че молитвата е енергия и следва вселенските закони.

Молитвата може да бъде тържествена, ежедневна, обикновена, устна, мисловна. Всички варианти са възможни и всички биват чути. Няма правило как да се молим. Ако молитвата идва от сърцето и е в съзвучие с вселенските закони, може да твори чудеса.
/взето от нета/