Вземете Решение - какво Искате!

Решете какво искате, вярвайте, че го имате, че го заслужавате, че е възможно за Вас. След това затворете очи, всеки ден за няколко минути, Вижте желаното в представата си, усетете чувствата сякаш го имате (вече). Излезсте от представата и фокусирайте върху нещо, към което сте благодарни. Наистина бъдете БлагоДарни! Започнете така деня и Излъчвайте Това към Вселената, тя ще намери начин, Как да ви го даде.“
                Джак Канфийлд