Purple Rain-Prince!

Никога не съм искал да те натъжа.
Никога не съм искал да ти причиня болка
.
Просто исках да те видя да се смееш
.
Просто исках да те видя да се смееш в пурпурния дъжд
.

Пурпурен дъжд,пурпурен дъжд
.
Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.
Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.


Просто исках да те видя да се смееш в пурпурния дъжд
.

Никога не съм искал да бъда неделния ти любовник за уикенда.
Просто исках да ти бъда приятел.
Скъпа, никога не бих те откраднал от друг.
Толкова е срамно, че приятелството ни трябва да свърши
.

Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.
Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.
Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.


Просто исках да те видя да се смееш в пурпурния дъжд
.

Мила,знам, знам, знам, че времената се менят
.
Време е всички да продължим към нещо ново
.
Това означава ти също
.
Ти каза, че искаш предводител
.
Но ти не можеш да оправиш мислите си
.
Мисля, че е по-добре да го затвориш
.
И да ме оставиш да те разведа в пурпурния дъжд
.

Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.
Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.


Ако знаеш за какво пея тук
.
Хайде повдигни ръцете си
.

Пурпурен дъжд, пурпурен дъжд
.

(доста по-късно открих тази песен,явно кой когато узрее за нея!!)