С любов и от Сърце по пътя!

Не знам, колко хора се замислят над това, което е казала шаманът Дебора Кинг... в книгата си:„Шаманът в теб“ но това, което идва от Светлината като Лечителство дава власт, а самата власт корумпира. Защото има същата и от тъмната страна, която примамва.

Нека обясня какво визирам „под тъмна“ и „под светла“ страна: „Тъмната страна“ се явява непреработения сбор от негативни ни чувства по отношение на другите, на нас самите, на живота ни като цяло и т.н. Всичко това не сме го осмислили и преработили, защото дори не сме знаели, че „трябва“ да смиламе. И в един миг това се превръща в проблем за повечето хора, които не могат да израснат, защото стремежът им е блокиран някъде там по средата. Кормилото на живота е завладян от завистта и ревността, което ни върти в един омагьосан кръг. Така ние изпращаме и насочваме всичко онова като помия към обекта на нашите нереализирани коктейли от: страх, злоба, срам, завист и т.н. което се е превърнало от нашите мисли в слуз, които нямаме търпение да изпратим на адресанта - „заливайки го“ с действия или бездействията ни.

Светлата страна идва с осъзнаването на всичко което é и ако имаме нужда ние сами трябва да търсим път към себе си и да си простим. Това го правим, за да не носим чужд багаж, който трови нашата вътрешна природа.В този ред на мисли е редно да знаем, че повечето хора тук на Земята са родени лечители. И въпреки, че не знаят за подкрепата от „Другата Страна“ то тя ни помага да израстваме в хора, които винаги сме знаели, че можем да бъдем.

Пътят на Лечителя никога не е бил добре „очертан“ пред мен; никога не е имало пътни знаци по пътя по който поех, които да ме насочват, и които да следвам и правя каквото се „изисква“ от мен; никога не е имало маршрут на  някаква карта по който да се движа. Никой не е казвал, че ще лесно, но пък винаги е имало кратки напътствия, проблясъци от предстоящи събития. Така само в тишината на медитацията изградих доверие към себе-то си. Тогава това роди и доверие към фините послания, които бях получил за собствения си живот малко по-късно. Но когато тръгнах по този път бях убеден, че отговорността  е изцяло моя и изисква да се вгледам в състоянието на ума и сърцето, в мига когато взех това решение да направя „първата крачка“.

Всеки от нас има някакъв специален талант - вродена дарба, която едва когато пречисти себе си в огъня на живота и се вслуша в дълбочината вътре в себе - то си (и не се поддаде на провокацията, че някой видиш ли знае повече за неговото бъдеще - каквито са родителите, които най-често объркват живота на децата родени от тях - не казах техните), е готов да реализира потенциала си за да осъществи най-високата си житейска цел. Така, че каквото и да е било досегашното ни пътуване в живота, нека бъдем сигурни, че всичко което се случва е част от Божествения план, който ние често научаваме накрая, защото не сме внимавали. Поради факта, че сме се поддали на „псевдо внушението“,че не трябва да слушаме сърцето си. И тук е прекрасно да вмъкна, че: независимо колко много се молим да притежаваме нещо, то става наше само когато го приемем/прегърнем и благодарим предварително за него! Друг път няма!

Изключително е да разберем колкото може по-рано, че това, което ни е дадено с висше е редно да уважаваме. Едва след това чрез него можем да помогнем на света като донесем стойност и добрина и чак тогава може би ще получим уважение и признание(ако ги търсим). Хубав миг е когато осъзнаем, че да служим на другите не е толкова „страшно“.Не е нужно да зарежем всичко и „да хукнем“ да спасяваме света. Всеки от нас може да прави онова което умее да прави най-добре, да го прави с любов и от сърце и осъществява призванието си, като се съобрази с Божествения план и бъде в полза на другите, и така може да дава своя принос за промяната в света. Това е истинска помощ. Защото да правим нещо с правилно отношение означава, че работата ни повдига енергията на хората около нас, без ние да го разбираме и е редно да запомним следното: Винаги един макар и малък жест на внимание, създава безкраен вълнообразен ефект, който  се връща отново и отново към нас, дори без да подозираме! Така възможностите да сме в услуга на всеки един човек, когото срещнем през деня, са безкрайни. И пътят става ясен и чист, защото двете посоки на енергийния обмен в живота ни – това, което се влива и това, което се излива- са в равновесие.

Така „това свише“ би ни помогнало да преработим задачите си, докато все още сме тук на земята, защото съзнанието и мислите ни влияят на бъдещето ни, за да не се налага да прекарваме цяла вечност в някакво неопределно състояние, полагайки опити да го доизмисляме... Така след това магично осъзнаване може би ще разберем, че в днешно време една промяна, която в миналото е отнемала около 20-сет години(а понякога и цял един живот), сега се случва много по-ускорено, тъй като времето е ускорило своя ход. Тази „забързаност“ и нетърпеливост прави възможна и личната трансформация. И поради това ставаме свидетели на това как физическия свят може да променя формата си пред очите ни, когато сме в пълна хармония с всичко, което е, а любовта и благодарността, призовани чрез молитва, могат да преместят планини. Защото прочиствайки енергийните взаимоотношения с околните ние получаваме нашата си енергия, чрез която да служим все по-добре, защото за Духът няма ограничения!

Предметът „Личностно развитие/израстване“ е преживяване на определени взаимоотношения с хората от които се уча, работя, обичам, служа. За това го изучавам през последните 17-сет години на „свободна практика“, защото взаимоотношенията ми предлагат необходимата среда за усвояване на конкретни житейски уроци, които душата ми е планирала да научи. Колкото и да „трудно“ това пътешествие, защото може би ще плача от болка или ще плача от радост, няма друго такова щастие с което да бъде сравнен ЖивотЪТ, защото именно той ми показва всеки ден, че има благородна и почтена цел да докосвам хората (дори чрез масажът ми)... Защото най-често това помага да се облекчат страданията на хиляди хора... поради факта, че любовта ми е лечебна!Не можеш да си купиш щастие,но може да получиш пожелание, което да те направи щастлив във Вторник-например!