По следите на Граф Сен-Жермен

                Ще ти дам упражнение, чрез което ще можеш да развиваш, контролираш и насочваш
своите визуализации, за да постигнеш определени неща. Практиката носи видими реални резултати, когато се приложи на дело. Първата стъпка е да решиш какъв твой план или желание искаш да бъде осъществено. То трябва да е конструктивно, благородно и достойно за времето и положените усилия. Изследвай често мотивите си. Трябва да бъдеш честен към себе си и към останалия свят, не се поддавай на прищявки или на желание да задоволиш някакви апетити на физическите сетива. Запомни, има огромна разлика между използване, желание и апетит. Правилното използване на визуализацията е форма на осъществяване на Великия Вселенски Закон за промяна и обогатяване на света, в който живеем. Желанието означава да дадем възможност на Божествения План да се прояви и увеличи своето съвършенство. Апетитът е само навик, установен от продължителното задоволяване на чувствената природа. Той е енергия, насочена единствено към материалната сфера на живота. Така, че първа се увери, че не желаеш да се облагодетелстваш, за сметка на друг човек. Истинският ученик - а само такъв може да получи облагите на този вид обучение - поема юздите в собствените си ръце и дисциплинира и контролира съзнателно своята човешка природа. Той избира какъв ще бъде и какъв няма да бъде и чрез процеса на визуализация проектира и създава своя живот. Втората стъпка е да изразиш плана си в думи по възможно най-краткия и ясен начин. Запиши твърдението си. По този начин отпечатваш желанието си във външния, видим, осезаем свят. Третата стъпка е да затвориш очи и да видиш в съзнанието си менталната картина на своето желание в завършен вид. Осъзнай, че твоята възможност да създаваш и виждаш картини в собственото си съзнание, е качество на Божието зрение, действащо чрез теб. Активността за виждане и силата да създаваш са проявления на твоята Божествена същност. Божията сила действа в твоето съзнание, за да прояви във външния свят картините, които виждаш и чувстваш в себе си. Не забравяй, че способността да се създават нови неща и събития е качество на Бога вътре в теб - способността да виждаш, силата да чувстваш, изживяваш и асоциираш са проявление на Божията сила. Субстанцията използвана в света отвън, за да създаде форми от твоите картини и планове, е чиста Божествена енергия. За това не забравяй ,че Бог е деятелят, действието и творението на всяка конструктивна форма и действие, които някога са съществували в света на проявленията. Ако се научиш по този начин да формулираш своите желания, е невъзможно планът ти да не се осъществи във видимия свят. Произнасяй на глас желанието или плана си колкото се може повече пъти на ден, точно преди да се оттеглиш за сън, защото ако заспиш , след като си съзерцавал тази картина в собственото си съзнание, цялото впечатление остава запечатано в ума ти за доста часове. Оттам то бива отпечатано във външния свят, позволявайки на твоята енергия да се натрупа и да доведе до осъществяването на твоя замисъл в реалността. Ти можеш да създадеш всяко желание или образ в съзнанието си докато навлизаш във великата тишина на съня. Там то се зарежда с енергия и активност чрез Божия Пламък, който гори в сърцето ти. При никакви условия не дискутирай желанието си или факта ,че визуализираш, с когото и да било. Това е задължително. Не си говори сам за това на висок глас или шепнейки защото това ще отнеме от енергията му. Скоро ще откриеш, че колкото повече енергия създадеш и натрупаш чрез визуализацията, толкова по-скоро твоят стремеж ще се осъществи. Хиляди желания, амбиции и идеали биха се проявили във външния свят, ако хората не ги бяха дискутирали с приятели и познати.Когато решиш със сигурност да осъществиш някакво събитие чрез съзнателно включена визуализация ти се превръщаш в проявление на Божията Воля и Божествения Закон за Единството. Трябва да вземеш своето решение и да го отстояваш с всички сили. Това значи да имаш непоколебима решителна позиция. Ако твоите намерения са чисти, ще откриеш, ще почувстваш, че Бог желае, чувства, знае, създава и контролира всичко, свързано с твоето желание. Това е Законът за Единството - Бог и само Бог е създателят на Вселената. Ако не осъзнаеш това напълно, никога няма да успееш да осъществиш мечтите си, защото в момента, в който се намеси човешкия фактор, ти взимаш кормилото от Божиите ръце и започваш да преценяваш реалността чрез човешките представи за време, пространство, място и хиляди други въображаеми условия, за които Бог не знае нищо. Никой не може истински да познае Бог докато го възприема като сила, и Му се противопоставя, защото две противоположни сили се неутрализират, а това унищожава и двете сили. Но когато приемеш, че ти и Бог сте в единство, ти му даваш възможност до се прояви чрез тебе. Тогава желаното става действително, защото няма сила, която да спре Божията Воля. Животът на нито един човек не може да се промени преди той да пожелае съвършенството и да осъзнае, че няма сила, противоречаща на Бог и нищо в него или извън него не може да наруши Божието съвършенство. Самонадеяността, че може да свърши всичко сам ражда падението на човека. Но и падението е резултат от свободната воля, защото всеки е свободен във всеки един момент да мисли и действа, както прецени. Създаването на съвършенство не изисква повече усилия от създаването на хаос. Ти си създателят, поставен да проектира и създава съвършенство в собствения си свят и в собствената си вселена. За да постигнеш това е нужно единствено да приемеш Закона за Единството. Бог е единственият, който създава и контролира цялата Вселена. Ти си проявление на Божието върховно присъствие, на Неговия Пламък, на Неговата Любов и Светлина. Само ти можеш да избереш и сътвориш отношенията и формите, в които искаш да влезеш в живота си, защото ти си единственият източник на енергия за собственият си свят и всичко, което съдържа той. Когато мислиш или чувстваш, част от твоята жизнена енергия се използва, за да поддържа създаденото от тебе. Изхвърли от съзнанието си всякакви съмнения и страх относно изпълнението на това, за което мечтаеш. Ако подобни мисли и чувства, пълни с дисхармония, вместо със съвършенство, дойдат в съзнанието ти, веднага ги замести с пълното осъзнаване за себе си и света като Божие проявление. Бъди напълно спокоен, когато визуализираш. Не си поставяй краен срок за постигане на резултатите. Просто постоянствай, без да се напрягаш. Ако овладееш способността за визуализация, можеш да влееш много енергия в действията си и твоите желания няма да претърпят провал. Помни, че ти си Божие проявление. Ти носиш Божията сила, която тласка света напред и създава нови форми. Когато осъзнаеш това в цялата му пълнота, цялата вселена се втурва да изпълни желанието ти, заповедта ти, представата ти, защото тя е конструктивна и действа в съгласие с Божествения План за сътворението на живота. Ако човешката ни страна осъзнае и приеме Божествения План, не може да има нещастие или провал, защото енергията притежава способността да служи по най - добрия начин на Създателя си. Когато твоето желание е конструктивно, ти се превръщаш в Бог, който вижда и осъществява собствения си план. А когато Бог иска нещо да получи проявление, то се осъществява веднага. При създаването на тази земя и другите светове Бог казва: "Нека Бъде Светлина" - и светлината се появила. Не е била нужна цяла вечност, за да се прояви светлината. Същият Бог е в теб, и когато ти гледаш или говориш, това е Неговото зрение и говор, които се проявяват чрез теб. Ако осъзнаеш това, можеш да усетиш Неговата Сила, защото ти си Негово Творение, което може да променя, да създава и да реализира всеки свой конструктивен и съвършен план. Всъщност всеки конструктивен план е Негов План, затова не се учудвай, че когато Бог каже: " Нека това желание бъде изпълнено сега" и на часа се осъществява.

 източник: Годфри Рей Кинг, Разбулени Мистерии, 3. Ройял Тетон /стр. 106 - стр.108 /