Историята за две момчета-близначета!

        Едното вечно мрачно и недоволно, а другото – винаги усмихнато и
щастливо. Изживели много мъки с характера на момчетата, техните родители най-сетне решили да ги заведат на психиатър. След кратък преглед той ги уверил, че лесно ще уеднакви поведението на близнаците.

Тъжното дете било въведено в стая, пълна с играчки. А веселото – в помещение, в което имало само една купчина оборска тор. Психиатъра намигнал на родителите си да се оттеглят. Един час по-късно те се приближили до първата врата и предпазливо надникнали в стаята. Тъжното момче седяло на конче-люлка и ронело сълзи. Отишли да видят какво прави другото. Заварили го потънало до кръста в оборска тор, весело да хвърля шепи мръсотия във въздуха. „Иха, иха! – викало момчето. – При толкова много конско ако, няма начин някъде наблизо да не се крие някое пони!“


Джеймс Къркууд(бизнес експерт)