ВИЕ СТЕ НА ВЪРХА КОГАТО:...

Zig Ziglar
1. Ясно разберете, че провалът е събитие, а не човек. Вчера завърши снощи, и днес е чисто нов ден.
2. Се сприятелите с миналото си, фокусирате се върху настоящето и сте оптимистично настроени към бъдещето си.
3. Знаете, че успехът (победата) не ви определя и провалът (загубата) не може да ви счупи.
4. Вие сте пълни с вяра, надежда и любов; и живеете без гняв, алчност, вина, завист или мисли за отмъщение.
5. Вие сте достатъчно зрели, за да не се концентрирате върху удовлетворението а преместите фокуса си от правата си към вашата отговорност.
6. Знаете, че ако не успеете да защитите това, което е морално правилно вие сте предразположен да станете жертва на това, което е престъпно погрешно.
7. Вие сте сигурни в себе си и сте в мир с Бог и с човечеството.
8. Направили сте приятели от вашите противници, и сте придобили любовта и уважението на тези, които ви познават най-добре .
9. Вие разбирате, че другите са способни да ви доставят удоволствие, но истинското щастие идва, когато вие помагате на другите.
10. Вие се държите добре с гневния човек, учтив сте към грубияна и щедър към нуждаещите се.
11. Вие обичате необичливите, и давате надежда на безпомощните, приятелството на самотните и вдъхновявате обезкуражените.
12. Можете да погледнете назад със прошка, напред с надежда и надолу със състрадание и с благодарност.
13. Вие знаете, че "този, който ще бъде най-големият между вас трябва да стане слуга на всички ."
14. Можете да осъзнаете, признаете, развивате и използвате своите дадени от Бога физически, умствени и духовни способности в името на Бога и за благото на човечеството.
15 . Стоите пред Създателя на Вселената, и Той ти казва, "Браво, ти си добър и верен слуга."


                                                                                                                     от Zig Ziglar