ПослеДни няколко реда преди заспиване!

Слушайки филма (Овладяване на изкуството да манифестираме) с гостуването на д-р Уейн Дайър на една сцена и говорейки повече от час, аз бях завладян, мотивиран, засилен и т.н... както и накрая на клипа извадих превода на това, което той прочете от една книга(само не разбрах дали е негова или чужда)...това по-долу е текста и е изключително да заспиваш с него, сякаш сам си препрочиташ приказка, когато няма кой да го стори за теб...заповядайте!
Ако не сте готови да учите, никой не може да ви помогне.
Ако сте решени да учите, никой не може да ви спре.

„Аз знам, че съм чиста душа, че винаги съм бил и винаги ще бъда. Има вътре в мен едно място на доверие, спокойствие и сигурност, където всички неща се знаят и  разбират. Това е Универсалния разум. Господ, от който аз съм част и който откликва на това, което му поискам. Този Универсален Разум, знае решението на всичките ми проблеми. И дори сега отговорите бързат към мен. Няма нужда да се притеснявам за тях. Когато времето е дошло отговорът ще бъде тук. Давам проблемите си на великия разум на Господ. Пускам ги, сигурен че правилните отговори ще се върнат  при мен тогава, когато ми трябват. Чрез великия закон на Привличането, всичко от което се нуждая за моята работа и изявяване ще дойде при мен. Не е задължително да вярвам в това, а само да вярвам. Според силата на моята вяра, съдбата ми ще се разгърне. Виждам ръката на Божествения Интелект навсякъде около мен. В цветето, в дървото, в поляната. Аз знам, че интелекта, който е създал всички тези неща е в мен и около мен и аз мога да го призова при най-малка нужда. Аз знам, че моето тяло е манифестация на чист дух(душа). И тази душа е перфектна, както и моето тяло също е перфектно. Радвам се на живота, защото всеки ден ми носи демонстрация на силата и магията на вселената и мен самият. Аз съм сигурен, Аз съм ведър, Аз вярвам и няма значение каква пречка или нежелано обстоятелство има на пътя ми, аз отказвам да го приема. Защото не е нищо друго освен илюзия. Не може да има никаква пречка или нежелано обстоятелство за Ума на Господ, който е в мен, около мен и е в моя услуга сега.“


Всеки има избор да бъде домакин на Господ или да е в плен на своето Его. Избора е наш/ваш!