Почвата и нейната Магия!

Какво представлява почвата: Почвата е сложно, динамично и живо тяло, което може да се разглежда като живата кожа на Земята. Състои се от минерални и органични компоненти, както и от въздух и вода. В много широк смисъл минералните компоненти се състоят от частици като пясък, тиня и глина, съставени от различни химически компоненти, докато органичните компоненти произлизат от живи организми, включително растения, бактерии, гъби, фауна и техните остатъци. Почвата е много повече от неодушевен пясък и тиня. Тя е пълна с живот, от микроскопични организми до по-големи бозайници, всички взаимодействащи в еднакво богат брой микрохабитати. Почвите са важни резервоари на биоразнообразието. И така тя се превръща в  живото съкровище из под краката ни!

Има разделение за киселинни, неутрални и алкални почви. Степента на киселинност се определя от иконата на рН:

много кисела рН 3.8-4.0;
силна киселина - рН 4,1-4.5;
средно размери рН 4.6-5.0;
слабост - рН 5.1-5.5;
неутрално - рН 5.6-6.9;

Какви „услуги“ предоставя почвата:

Структурата на почвата и органичната материя на почвата са два от най-известните примери, важни за услугите на екосистемата. Структурата на почвата се определя от начина на съединяване на различни частици в почвената матрица. Почвата включва комбинация от по-големи и по-малки агрегати от почвени частици, пори, пълни с въздух и вода, и др. Почвените видове могат да работят директно върху структурата на почвата. Например земните червеи чрез своето ровене разместват частиците в почвата, като по този начин променят почвената структура. Някои от тези промени могат да се състоят в отварянето на нови пори и затварянето на други, в уплътняването на някои части или въвеждането на нови източници на храна за почвените организми. Земните червеи се смятат за инженери на екосистемата, тъй като наистина могат да разровят почвата. Структурата на почвата е ключов фактор и във водния цикъл. Той играе роля в определянето на това колко вода може да поеме и задържа почвата, как я пречиства, как тази вода може да подхранва растенията и т.н. Представете си, ако почвата не може да задържи или пречисти водата, какво би означавало това за селското стопанство, наводненията или здравето ни.

Другият пример е хранителният цикъл, който включва колко органична почвена материя — т.е. въглерод, азот и фосфор — се приема и съхранява в почвата. Въглеродните добавки в почвата са изцяло органични и са в основата на почвената хранителна мрежа. Органичните съединения, като листата и кореновите връхчета, трябва да бъдат разградени до по-прости съединения от организмите, живеещи в почвата, преди да могат да бъдат използвани от растенията. В един доста сложен многоетапен процес един след друг различни организми разграждат мъртвите листа или клони и ги превръщат в неорганични съединения, които са подходящи да бъдат поети/използвани от растенията. Около 90 % от шумата се обработват от многоноги, земни червеи и дървесни частици. Без тези организми щяхме да сме заровени в шума.

Има почвени бактерии, които превръщат атмосферния азот в минерален азот, който е от съществено значение за растежа на растенията. Гъбичките транспортират хранителни вещества от едно място до друго в почвата. Всички тези микробни процеси се регулират от храненето на по-големи животни, които се хранят с тези микроби. Трябва да разглеждаме тези богати и сложни взаимодействия като същността на една добре функционираща система, която след това ни предоставя гореспоменатите услуги на екосистемата.

Всъщност здравите почви ни осигуряват голям набор от предимства. Например хранителният цикъл е от ключово значение за производството на храни и фибри. Съществуват също така ясни връзки с водния цикъл. Когато структурата на почвата е променена или унищожена, това влияе върху способността на почвата да пречиства, поема и задържа вода. Уплътняването или запечатването на почвата например може да доведе до повече наводнения.

Придобито изпълнена практична насоченост:                                 

Дезоксидация на почвата с вар за алкална среда в почвата: (Варуването на почвата е агротехническо мероприятие, което се прави за подържане на нормалното плодородие на почвата, структурната стабилност и доброто усвояване на хранителните вещества. Общата площ на генетично киселите почви в страната е над 55%. Все по-активно се развиват процесите на вторичното вкиселяване в районите на интензивно земеделие.

Защо е нужно да се варуват почвите ли? Ами високата киселинност е една от причините за намаляване на добивите. При повишена киселинност намалява значително ефективността от торенето и усвояването на хранителните вещества от растенията. Разкиселяването на почвата съществено подобрява азотното, фосфорното и калиевото подхранване, снижава натрупването на тежки метали, обогатява почвата с калций и магнезий. Варуването способства развитието на полезна микрофлора в почвата, подобрява свойствата на почвата, качеството на хумуса и повишава плодородието).

Овчина/Кравина за натурално есено наторяване: (Подготовката на почвата през есента осигурява повече кислород и влага в почвата, от които растенията се нуждаят през пролетта. В допълнение към по-добрия водно-въздушен режим, пухкавите, разхлабени легла ще се затоплят по-бързо на пролетно слънце. Всякакъв вид работа в градината може да бъде опростена. Точно след прибиране на реколтата, разпръснете хумус, оборски тор, компост, оставете плевелите и изкопайте всичко в края на есента, като добавите фосфорно-калиеви торове).

Редовното прекопаване значително ще подобри състоянието на почвата и ще ви даде възможност да отгледате здрава растителност. То разрохква пръстта и по този начин подобрява дренажа. Ускорява се процеса на разпад на органичните вещества и това подобрява храненето на растенията. Чрез прекопаване може да внесете компост под повърхността и да подобрите хранителния състав на почвата. Най – подходящия сезон за прекопаването е края на есента – началото на зимата.

(четете и думичките с шарен шрифт...там има препратки към още информация)