Ог Мандино в Живота ми!

“Мой специален Приятелю, благодаря Ти, че ме слушаш. Знаеш колко упорито се опитвам да оправдая твоето доверие в мен.
Благодаря Ти още за дома,в който живея.Не оставяй нито работата, нито действията, независимо колко удовлетворителни и славни, някога за дълго да ме отделят от обединяващата скъпото ми семейство обич.
Научи ме как да се включвам в играта на живота с честност, храброст, твърдост и увереност.
Погрижи се да имам няколко приятели, които ме разбират и все пак ми остават приятели.
Дари ме с милостиво сърце и душа без страх да пътува, дори ако пътят не е начертан.
Дай ми чувство за хумор и малко свободно време без никакви дейности, за да го прекарвам с любимите си хора пълноценно.
Помогни ми да се стремя към Най-високата допустима награда за достойнство, амбиция и добър шанс, но и никога да не допускам да забравям с удоволствие да протягам подкрепяща ръка на Нуждаещите се от поощрение и помощ.
Дай ми сила да посрещна всичко, което ми предстои, да съм храбър в опасност, твърд в изпитание, въздържан в гнева и винаги готов за промяна на съдбата.
Дай ми възможност да се усмихна,вместо да се мръщя и да кажа не груба и язвителна дума,а весела и любезна дума.
Направи ме състрадателен към скръбта на другите, осъзнавайки, че скрита неволя има във всеки живот, независимо колко е възвишен.
Поддържай ме постоянно спокоен във всички житейски дейности, нито прекален самохвалко, нито с комплекс за малоценност, което е по-сериозен грях.
В скръбта душата ми да се ободрява от мисълта, че ако няма сянка, нямаше да има слънчева светлина.
Запази вярата ми при неуспех.
Запази ме скромен при успех.

Дай ми опора да изпълня възможно най-добре всичко, което ми се полага и още, и ме спри когато е изпълнено, плати ми по Твое желание плата и ми разреши да кажа с любящо сърце... Благодарствено Амин!“
                       Ог Мандино(Най-великият търговец на света) - 
X-ти Обет на Успеха!