The Celestine Prophecy/Селестинското пророчество

Селестинското пророчество

Откровение 1:
„Откриваме, че живеем в един дълбоко мистериозен свят, в който изобилстват случайните съвпадения и срещи, които като, че ли са предопределени.“

Откровение 2:
„Докато все повече и повече от нас осмислят тези случайности, ще бъде създаден напълно нов мироглед, който ще определи Вселената, като активна и свята.“

Откровение 3:
„Осъзнаваме, че цялата материя около нас се състои от божествената Енергия, която започваме да виждаме и да разбираме.“

Откровение 4:
„По тази гледна точка можем да кажем, че хората винаги са се чувствали, несигурни и дистанцирани, от този свят и извор на Енергия. И са се доминирали един друг с цел да спечелят повече от тази енергия. Тази битка е причината за всички човешки конфликти.“

Откровение 5:
„Единствения изход е да изградим наново своя собствена връзка с тази сила. Мистична трансформация, която ще ни запълни с неограничена енергия и любов, ще развие нашето възприятие на красота, и ще ни издигне до ново на самосъзнание.“

Откровение 6:
„С това самосъзнание ще можем да начертаем свои собствен път на действие и да открием една единствена истина-мисия, за която сме тук, за да изпълним и да помогнем на човечеството да достигне до тази нова реалност.“

Откровение 7:
„Изпълнявайки тази мисия, ще открием вътрешна интуиция къде да отидем и какво да направим. И ако възприемем случващото се винаги от положителната му страна, ще се появят редица случайни съвпадения, които ще позволят окончателното изпълнение на мисията.“

Откровение 8:
„Когато достатъчно голям брой хора, направят тази стъпка напред, отдавайки енергия на всеки друг с развито самосъзнание, когото срещнат, ще изградим нова култура, в която телата ни ще са на едно по високо ниво на енергия и възприятия.“

Откровение 9:
„По този начин ще вземем участие в дългия процес на Еволюцията от Големия Взрив до самата цел на живота, която е: да зареждаме телата си поколения след поколение докато успеем да вникнем в Рая, който вече можем да видим с очите си.“

Откровение 10:
Вътрешното усещане, води света към божествен рай, който вече е пред нас. Да осъзнаваме това означава да знаем нашата съдба.


                                                                                Pope Caelestinus
                                                                                (Папа Селестин)