Зануляване на Кармата с Метода Силва!

Зад всяка успешна история,винаги стои човек с мечта.

Скоро се запознах с метода Силва (2016-2017)първо чрез книгите преведени на български, и бях впечатлен. И по тази причина посетих семинарите "Silva Life System (2016)" и Silva Intuition System (2017)". 
Единия Курс приучава към бърз и лесен начин за навлизане в ниво на релаксация по всяко време, показва специални техники за въздействие над навиците (и тяхното отработване), както и за решаване на проблеми, постигане на цели, запаметяване и спомняне, поддържане на здравето и лечение (което много прилича на Рейки) и т.н. А другият вече разгръща по-големият ни потенциал на съ-Творци-ЕСП (Ефективна сетивна проекция) и ни извежда на едно по-различно ниво на съзнание достигайки то Тета съзнание - освен Алфа! Усещането по време на процеса е трудно за описване - това е нещо, в което Първо трябва да участваш и да го преживееш там на място,когато Те води лектора-Стоян Лаловски (защото ме питат какво е, а аз не бих искал да го обяснявам, защото за всеки може да бъде нещо различно). То е като докосване до една полезна Мъдрост, Проблясък на нашето вътрешно Прозрение - в мига, когато имаш нужда от него, усещане за едно Любящо, могъщо присъствие без да ти отнема Свободната Воля и Интуитивния Избор (каквото прави всеки ден - "църквата").

Препоръчвам метода на всеки, който иска да работи върху себе си (защото това е неограничено личностно развитие, чрез което вътрешното опознаване и щастие разширявайки се Разбираш, че нямаш Предел и Лимит и е Божествен ДАР), да се Самоусъвършенстваш (без значение на кого, каква е професията му, призванието и дейността му), да Постига повече и по-добри неща. И да поема повече контрол над Живота си, като Бъде по-добър човек!!!

"Онова,което се е случило веднъж,може никога повече да не се случи.Но всичко,което се е случило два пъти,със сигурност ще се случи и трети път."