"ОТЧЕ НАШ" ОТ АРАМЕЙСКИ

   "О, дишащ живот
Твоето Име сияе навсякъде!
Освобождава пространството
За да посее Твоето присъствие,
Представя се в Твоето въображение,
Твоето "Аз съм" сега!
Облечи Твоите желания във всякакви светлини и форми,
Покълва, чрез нас хляб и
Прозрение във всеки миг!
Развържи възлите на неуспехите, свързващи ни,
Както и ние се освобождаваме от дебелите въжета,
С които ние държим прегрешенията на другите!
Помогни ни да не забравяме нашият Източник.
Избави ни от незрялостта  ни да пребиваваме в Настоящето!
От Теб изниква
всяко
Просветление, Сила и Песен (Звук)
От среща до среща! (От век на век!)
АМИН. Нека нашите следващи действия да произлязат от тук."Дословен превод на "ОТЧЕ НАШ":

Abwoon d'bwashmaya
Nethqadash shmakh
Teytey malkuthakh
Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlah lachma d'sunqanan yaomana
Washboqlan khuabayn aykana daph khan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.
Ameyn.
Abwoon d'bwashmaya

Съпоставен с официалният превод:

 - Abwoon се превежда, Божествен родител (плодотворна еманация на светлината).
d'bwashmaya – небе; корена shm – светлина, пламтя, божествено слово, възникващо в пространството, окончанието aya - говори за това, че това сияние възниква навсякъде, във всяка точка на  пространството.


- Nethqadash shmakh (Официалният  превод: Да  се свети името Твое!)

Дословно: Nethqadash се превежда като  очистване или  предмет за очистване на  котило на кавги (очистване на  място за нещо).
Shmakh – разпространяване  (Shm – огън) и отпускане на вътрешната суета, намиране на мира (тишината) в себе си.
Дословен превод – прочистване на пространството за Името.

- Teytey malkuthakh (Официален превод: Да дойде  Царството Твое)

Дословно: Tey превежда се,  като "ела", но двойното повторение – означава  взаимно желание (понякога – брачно ложе).
Malkuthakh традиционно превежда се,  като "царство", символически – творяща ръка, засаждане на   земята; мъдрост, изчистване на  идеала, да направи неговата личност като себе си, за да се върне у дома; ин-енергията (съзидателната) основата на огъня.

- Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.(Официален превод: Да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята)

Дословен: Tzevyanach  се превежда,  като "воля", но не сила, а желание на  сърцето. Един от преводите  - естественост, произход, талант за живот.
Aykanna означава постоянство, въплатен в живот.
Aph – различни посоки.
Arha – земя, b' – означва "живея";
b'arha – съединение на формите  и енергиите, одухотворена  материя.

-  Hawvlah lachma d'sunqanan yaomana (Официален превод: Хляба наш насущный дай нам днес)

 Дословен: Hawvlah се превежда, като "даряване" (дарове на  душата и дарове в  материалното).
lachma – хляб, необходим, насъщни за  поддържане на живота, разбирането за живота (chma –  нарастващата страст, израстване, увеличение).
D'sunqanan – нужда, това, което може да се притежава, колкото мога да нося;
yaomana – необходимото за  поддържане на  духа, жизнена сила.

- Washboqlan khuabayn aykana daph khan shbwoqan l'khayyabayn.
(Официален превод: И прости нам дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници)
Дословен: Khuabayn се перевежда, като "дългове", вътрешната натрупана енергия, разрушаваща ни; в някои текстове вместо khuabayn е wakhtahayn, което се превежда, като неосъществена надежда.
Aykana – освобождаване  ( с пасивни доброволни действия).


- Wela tahlan l'nesyuna  (Официалния превод: И не веди нас в изкушение)

Дословен: Wela tahlan се превежда, като "не позволявай да влизаме";
l'nesyuna – илюзия, тревога колебания, груба материя; символически превод – блуждаещ разум.

- ela patzan min bisha.(Официален превод: но избави нас от лукавого)

Дословен: Ela – незрялост (недоразвитост); символичен превод – неподходящи действия.
Patzan – развърже, да даде свобода;
min bisha – от злото

-  Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.(Официален превод: Защото Твое е Царството и силата и славата во веки.)

Дословен: Metol dilakhie се превежда, като идея за притежание на нещо, което, дава плодове (разорана земя);
malkutha – царство,  символичен превод – «Аз съм» «Аз мога» «Аз съм в състояние» ;
wahayla – понятие за жизнена сила, енергийна  настройка в унисон с  поддържащият огън;
wateshbukhta – слава, хармония, Божествена сила, символичен превод – поддържащ огън;
l'ahlam almin – от века на век.

 -  Ameyn. (Официален превод: Амин!.)


Ameyn – проявление на  воля, утвърждаване, дава се клетва. Дава сила на сътвореното.