В кръгът на Живота - Circle Of Life

От денят, в който сме се появили на планетата
и мигът, в който слънцето ни огря,
има още какво да се види,
и още може да се направи.

Някой казват яж, или ще бъдеш изяден
някой казват живей и ще бъдеш жив,
но всички са съгласни на изборът ти, да избягаш
ти никога няма да вземеш повече от колкото си дал.

В кръгът на Живота, това е колелото на Съдбата,
това е повикът на Вярата, тук е събрана Надеждата,
аз ще намеря това място, вървейки по пътя,
в кръгът на Живота, в кръгът на Живота.

Някой от нас могат да пропаднат,
някой от нас ще се извисят към звездите,
и някой от нас се забъркват в неприятности,
и някой трябва да живее с белезите си.
Твърде много може да се вземе  оттук,
за да откриеш повече, от колкото
някога можеш да намериш,
Но Слънцето озарява сапфиреното небе,
поддържа големи и малки в безкраен кръговрат.

В кръгът на Живота, това е колелото на Съдбата,
това е повикът на Вярата, тук е събрана Надеждата,
аз ще намеря това място, вървейки по пътя,
в кръгът на Живота, в кръгът на Живота.

Това е колелото на Съдбата,
това е повикът на Вярата,
тук е събрана Надеждата,
аз ще намеря това място,
вървейки по пътя,
в кръгът на Живота, в кръгът на Живота.
…вървейки по пътя ,
в кръгът на Живота, с кръгът на Живота.


Sir Elton John