Рожден ден на Маслото от Джоджен 5 години-29.02.2016.

Добър ден...
Днес 29 февруари, е денят на Сбъднатите мечти! Подтикнат съм от Рождения Ден на Маслото от Джоджен да си пожелая да Мили00ним в дни и повече доволни и здрави хора!
Мото: По-близо до хората!
Маслото от Джоджен и Кром-Крема навършиха съответно 5 години и 4 години. Живи и здрави всички! Честит Рожден Ден-29.02.2016г.


Без амбиция нищо не започва, а без трудност нищо не завършва!