Представяне на "Канон на Здравето" - Преживяване!

Г-н Станчо Станев и Христо от Лясковец
Някой хора твърдят, че на всеки човек му е писано кога да му се случи нещо. Други твърдят, че човек сам пише съдбата си. Нещо, което осъзнах преди години е, че и двете твърдения са верни.

На представянето на книгата „Канон на Здравето“ на г-н Станчо Станев във Велико Търново в Китайския Институт „Конфуций“ (Confucius Institute). Само знаех къде се намира, този център. В мигът когато видях, че Майстор Станев обяви, че ще има представяне на поредната си книга, аз си казах, че ще бъда там. Държах на срещата с него, защото: Съм му признателен, за всичко, което е направил и по-точно до онова, което успях да се докосна още като дете.

Години наред аз бях готов да се срещна с него, но „все нещо“ не ми достигаше да се организирам бързо и точно. Знам, че много неща могат да бъдат и предопределени, но ако никога не предприемех нужните и конкретни действия(за срещата), за да стана наистина готов, те никога нямаше да пресекат пътя ми. И аз нямаше да бъда и този път там. Но зарязах много ангажименти и отмених доста часове на клиенти само и само да бъда там в уречения час от него (18:30) – петък 10.юни. 2016г.

Няма втори като него и слава Богу и винаги се е опитвал да бъде внимателен, точен и открит въпреки, че надали много хора ценят това...

Още в предговора на книгата му, когато отворих видях следното:
„В забързаното си ежедневие хората често объркват ценностите на живота. Разменят местата им, като някои преходни и незначителни издигат в култ, а за други се сещат, едва като ги загубят. Така е и със Здравето.“...
Така започва една изключителна и мъдра книга. Но да загатна, че това не е (само) книга, това е портал към изцелението ни!

На премиерата на Книгата във Велико Търново 
„Самата книга, както казва Майстор Станев е второ-преработено издание и обогатена с повече информация от предната. Въпреки моето несвободно време, издаването стана бавно, но все пак бях обещал на многобройните си читатели, че все пак нов тираж ще има... Книгата селектира всички оздравителни школи които са по земята като индийска, китайска, персийска, тракийска дори...всички те говорят за човекът като част от Вселената и никога отделно! И поради тази причина нашия приоритет в живота би било добре да бъде да сме в хармония с нея. Нищо по-малко от това!...

За целта вземете си книгата и я усвоете, защото тя е за усвояване, не е прочитна книга, и след това я прилагайте с радост!

За връзка с Майстор Станчо Станев и книгите му:

Контакти
Център за китайска култура „Шъндао”
Адрес:
Гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 7, етаж 1, вляво
Гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 24, сутерен
Телефони: 088 7 304 122 – Станчо Станев
Имейл:
shendaobg@gmail.com
Сайт:
www.po-zdrav.com
www.shendao.org